News
3-DŇOVÝ SEMINÁR SYSTEMY SO ŠPECIÁLNYM PROGRAMOM PRE INŠTRUKTOROV

V dňoch 8.-10. júla 2016 prvykrát na Slovensku privítame vzácneho hosťa Michaila Ryabka, zakladateľa Systemy. Seminár bude vynimočný hneď v niekoľkých smeroch, bude trvať 3 plné tréningové dni, v piatok bude špecialny program pre inštruktorov, ktorým sa bude Michail Ryabko venovať osobitne a zároveň prebehne certifikácia nových inštruktorov a obnovenie certifikátov pre súčasných inštruktorov.

Ako hosť a pomocný inštruktor bude účastný Daniil Ryabko. Počas celého seminára bude možnosť absolvovať originálnu Systema masáž paličkami, ktorú budú robiť súčasne dvaja maséri: Alexej Sapronov z Rigy a Dmitrij Teryokhin z Prahy.

pre dalsie informacie a registraciu navštívte náš web:
http://www.systema-slovakia.sk/index.php?page=ryabkoseminar

---------------
3-DAY SYSTEMA SEMINAR WITH A SPECIAL TRAINING PROGRAM
FOR INSTRUCTORS

On the 8.-10. july 2016 we will welcome a precious guest - Mikhail Ryabko, he founder of Systema - for the first time in Slovakia. The seminar will be unique in multiple ways: it will last 3 full traning days, on friday there will be a special training session for instructors, whom will Mikhail Ryabko coach personally and at the same time new instructors will be certified and existing intructors will be able to renew their certificates.

Daniil Ryabko will participate as a guest and assistant instructor. It will be possible to get the unique Systema stick massage during the whole seminar, which will be performed by two masseurs simultaneously: Alexej Sapronov from Riga and Dmitrij Teryokhin from Prague.

for more information and registration visit our web:
http://www.systema-slovakia.sk/index.php?page=ryabkoseminar

Alexander Andreichenkov in Amsterdam. Lots of knowledge and experiences! Two more days to go!

Russian Ancient Martial Art - Systema Ryabko

Online videos Systema Online Videos. Demo videos and full versions to buy.